Đặt hàng

Cảm ơn các bạn đã mua hình ảnh - Video Stock tại Bơ Chicken Store!

Các bạn làm theo hướng dẫn sau đây để order hình ảnh - Video Stock.

01. Nhập Họ tên & Email (Bắt buộc nhập email chính xác, để mình có thể trả link order về cho các bạn)

02. Nhập link cần order, mỗi dòng các bạn nhập 1 link, ví dụ:

https://www.shutterstock.com/fr/image-vector/hello-ni-hao-guten-tag-ciao-1614727636
https://www.shutterstock.com/fr/image-vector/funny-cat-playing-balloon-on-yellow-1892649901
https://www.freepik.com/free-photo/trendy-house-interior-with-modern-furniture-glass-windows_11942566.htm

Hướng dẫn chi tiết với video hướng dẫn:

Danh mục
Giỏ hàng

Bạn đã thêm 0 sản phẩm.
Tổng số lượng là 0.

Thanh toán 0₫

Adobe Creative Full App 1 năm

1.250.000đ/1 năm