Chia sẻ

Chia sẽ Khóa học Graphic Design Bootcamp - 16GB Course with Projects

Viết bởi bochicken
18/11/2021 (1 năm trước)

Chia sẽ Khóa học Graphic Design Bootcamp - 16GB Course with Projects

Rất hữu ích cho những người đang cố gắng học cách tạo Logo chuyên nghiệp hoặc thậm chí là sách điện tử cho các dịch vụ của bạn.

Cấu trúc bài học:

1. Introduction

2. Getting comfortable with Photoshop 

3. Photoshop - Creating a Composite Image

4. Illustrator

5. Logo Design

6. Magazine Ad Design

7. inDesign - Create an eBook

8. Create a custom Brochure

9. Create Custom Business Cards

10. Getting Online with Adobe Portfolio and Behance

11. 12. Bonuses

Link tải: https://mega.nz/folder/UrRSHY7Y#mo5Rg4-o76GuEHQO1oqkCw

Bài viết liên quan

Danh mục
Giỏ hàng

Bạn đã thêm 0 sản phẩm.
Tổng số lượng là 0.

Thanh toán 0₫

Adobe Cloud full app xài riêng

999.000đ/1 năm