Chia sẻ Udemy Coupon

Chia sẻ khóa học udemy miễn phí - cập nhật 11.11.2021

Viết bởi bochicken
11/11/2021 (10 tháng trước)

Chia sẻ khóa học Udemy miễn phí cập nhật liên tục với Bơ Chicken Store

Chia sẻ khóa học udemy miễn phí - cập nhật 11.11.2021

Thông báo quan trọng - Gần đây, bạn có thể đã thấy các coupon Udemy hết hạn rất sớm trước thời gian hiệu lực đã đề cập. Thực tế coupon udemy sẽ không hết hạn, điều này đang xảy ra do một số vấn đề trên trang web của Udemy. Để tránh sự cố này, bạn có thể sử dụng VPN. Chọn bất kỳ vị trí nào khác trong VPN ngoài Vietnam. Mở một tab ẩn danh mới và đến trang này. Cố gắng nhận các khóa học miễn phí bằng cách sử dụng các liên kết dưới đây. Lưu ý rằng trong quá trình đăng ký tại Udemy, bạn phải chọn quốc gia mà bạn đã chọn trong VPN. Nếu bạn vẫn gặp bất kỳ sự cố nào, hãy thử nó với tài khoản Udemy mới bằng VPN.

Khuyến khích sử dụng IP:  SINGAPORE, NETHERLANDS

Udemy đã thay đổi hệ thống Coupon của mình. Mỗi Coupon chỉ có 4 ngày và 1000 lần đổi quà.

LƯU Ý - Các Coupon này là ngẫu nhiên và được tạo bởi Udemy và các tác giả khóa học. Vì vậy, vui lòng không yêu cầu bất kỳ Coupon hoặc khóa học nào. Tôi không phải là người đã tạo ra những phiếu giảm giá này.

 

WebServices testing (RestAssured + Postman) Complete Guide

https://www.udemy.com/course/webservices-testing-restassured-postman-complete-guide-learnit/?couponCode=POSTMAN_FREE_NOV

Webservices API Testing with Postman - Complete Guide

https://www.udemy.com/course/api-testing-with-postman-for-beginners-learnit/?couponCode=WEB_TEST_FREE_NOV

Selenium in C# - Setup Simple Test Automation Framework

https://www.udemy.com/course/selenium-in-c-sharp-taf-for-beginners-learnit/?couponCode=SEL_C_FREE_NOV

Learn ASP.Net MVC and Entity Framework (Database First)

https://www.udemy.com/course/learn-aspnet-mvc-and-entity-framework/?couponCode=ASPNET_FREE_NOV

Master Multithreading - Concurrency with Java Examples

https://www.udemy.com/course/multithreading-learnit/?couponCode=MULT_FREE_NOV

GoF Design Patterns - Complete Course with Java Examples

https://www.udemy.com/course/gof-design-patterns-learnit/?couponCode=GOF_FREE_NOV

Complete Javascript & jQuery Course with Bonus Vue JS Intro

https://www.udemy.com/course/learn-javascript-from-beginner-to-advanced/?couponCode=JS_FREE_NOV

Mastering The Interview

https://www.udemy.com/course/mastering-the-interview-b/?couponCode=NOV-2021

Free Docker Certified Associate (DCA) Tutorial - New Cloud computing concepts for 2021

https://www.udemy.com/course/master-all-docker-kubernetes-concepts/

Free Interviewing Skills Tutorial - Interview Skills to Crack the Interview | InterviewingSkills

https://www.udemy.com/course/how-to-answer-most-commonly-asked-interview-questions-r/

Free Docker Containers Tutorial - New Cloud computing concepts

https://www.udemy.com/course/pass_ckad_exam/

Tutorial gratuito sobre Escritura de guiones - Historias por contar

https://www.udemy.com/course/historias-por-contar/

Ücretsiz Yazılım Geliştirme Eğitimi - Çocuklar İçin Kodlama Rehberi

https://www.udemy.com/course/cocuklar-icin-kodlama-rehberi/

Ücretsiz HTML Eğitimi - Sıfırdan Web Geliştirme Kursu 2021 (Başlangıç)

https://www.udemy.com/course/sfrdan-web-gelistirme-kursu-baslangc/

Ücretsiz Python Eğitimi - Python ile Sıfırdan Programlamaya Giriş - 2021

https://www.udemy.com/course/python-ile-sfrdan-programlamaya-giris-2021/

Tutorial gratuito sobre Cinematografía - La mirada femenina: Feminismo y cine.

https://www.udemy.com/course/la-mirada-femenina-feminismo-y-cine/

Business English Part 1

https://www.udemy.com/course/business-english-with-ufukisbitiren/?couponCode=F7C0C1650799A282CF9F

Sıfırdan İlk Müşteriye Freelance Çalışma Kursu

https://www.udemy.com/course/freelance-calisma/?couponCode=A67E2049747268633164

Ücretsiz Mobil Yazılım Geliştirme Eğitimi - Android İle Mobil Programlama Eğitimi

https://www.udemy.com/course/android-ile-mobil-programlama-egitimi/

Print on Demand Dropshipping ile Sermayesiz E-Ticaret

https://www.udemy.com/course/print-on-demand-dropshipping-ile-sermayesiz-eticaret/?couponCode=8C3FEDD57915449A0A16

Ücretsiz Eğitimi - Netsis Ön Muhasebe

https://www.udemy.com/course/netsis-on-muhasebe-kursu/

Nasıl Amazon Profesyonel Satıcısı Olunur? Amazon UK & USA DE

https://www.udemy.com/course/nasil-amazon-profesyonel-satcs-olunur-amazon-uk-usa/?couponCode=7EC2F3AE490F8E2D6D77

Personal Budgeting for Beginners in this Post Pandemic World

https://www.udemy.com/course/personal-budgeting-how-to-budget-and-save/?couponCode=2NOV2021

Accounting for Beginners: Financial Accounting Made Easy

https://www.udemy.com/course/fundamentals-of-accounting-for-business-owners/?couponCode=2NOV2021

30 day power-up to live your purpose and achieve greatness!

https://www.udemy.com/course/30-day-life-power-up/?couponCode=9F84C1261F9956582920

Free Git Tutorial - GIT for beginners

https://www.udemy.com/course/git-for-beginners1/

Free Docker Tutorial - Docker concepts with No Code development concepts for 2021

https://www.udemy.com/course/master-docker-and-kubernetes/

Free .NET Tutorial - .NET Core - 30 Most Important Interview Questions & Answers

https://www.udemy.com/course/net-core-30-most-important-interview-questions-in-30-mins/

Free WordPress Tutorial - How to Start a WordPress Blog (2021) - Step by Step

https://www.udemy.com/course/how-to-start-a-wordpress-blog-2021/

Free Cryptocurrency Tutorial - Cryptocurrency Trading: Futures Trading Bootcamp (NEW 2021)

https://www.udemy.com/course/futures-trading-bootcamp/

Free Back Pain Tutorial - The best exercises to relieve low back pain

https://www.udemy.com/course/the-best-exercises-to-relieve-lower-back-pain/

Free Business Etiquette Tutorial - Corporate Etiquette

https://www.udemy.com/course/corporate-etiquette/

Free Parenting Tutorial - The Big 3 Battles: Eating, Sleeping, and Cleaning Up Toys

https://www.udemy.com/course/the-big-3-battles-eating-sleeping-and-cleaning-up-toys/

Free Cake Baking Tutorial - Learn Cake Baking

https://www.udemy.com/course/learn-cake-baking/

Free Knife Skills Tutorial - Learning to use a knife for beginner home cooks

https://www.udemy.com/course/learning-to-use-a-knife-for-beginner-home-cooks/

How to Generate Leads for Sales Beginners

https://www.udemy.com/course/how-to-generate-lead-for-sales-beginners/?couponCode=FREEFOR5

Acting course - tools of acting

https://www.udemy.com/course/learn-acting/?couponCode=9D81E4A77875B16A1708

Tutoriel gratuit de Échecs : Apprenez à jouer aux échecs en 1h !

https://www.udemy.com/course/apprenez-a-jouer-aux-echecs-en-1h/

Tutorial Pemrograman Berorientasi Objek Gratis - Konsep Dasar Pemrograman Berorientasi Objek

https://www.udemy.com/course/basic-object-oriented-programming/

Tutorial gratuito sobre Contratos inteligentes - Smart Contracts: Herramientas de desarrollo

https://www.udemy.com/course/smart-contracts/

Tutorial gratuito sobre SOLIDWORKS - SOLIDWORKS: Conceptos básicos de modelado computacional

https://www.udemy.com/course/solidworks-conceptos-basicos-de-modelado-computacional/

Certificação Profissional Contador 2.0 na PRÁTICA

https://www.udemy.com/course/certificacao-profissional-contador-20-na-pratica/?couponCode=F2FD651127EF8E9504F2

Top 35 Formulas, Features and Functions in Excel

https://www.udemy.com/course/top-35-formulas-features-and-functions-in-excel/?couponCode=FREE1000NOVEXT

Learn how to use Zapier to automate your Business

https://www.udemy.com/course/learn-how-to-use-zapier-to-automate-your-business/?couponCode=100OFFZAP

Python And Flask Framework Complete Course

https://www.udemy.com/course/flask-framework-complete-course-for-beginners/?couponCode=906D79373B25BBF083F3

Introduction to OKRs

https://www.udemy.com/course/introduction-to-okrs/?couponCode=84728286467597E90658

Microsoft Teams Ultimate Course 2021

https://www.udemy.com/course/learn-microsoft-teams/?couponCode=TRY10FREE112101

Microsoft 365 Ultimate Course 2021

https://www.udemy.com/course/learn-microsoft-office-365/?couponCode=TRY10FREE112101

Python 3 Master Course for 2021

https://www.udemy.com/course/python-3-master-course-for-2021/?couponCode=TRY10FREE112101

Adobe Photoshop 2021 Ultimate Course

https://www.udemy.com/course/learn-basic-photoshop/?couponCode=TRY10FREE112101

Google Workspace (G Suite) Ultimate Course 2021

https://www.udemy.com/course/learn-g-suite/?couponCode=TRY10FREE112101

Front End Web Development Ultimate Course 2021

https://www.udemy.com/course/learn-front-end-development/?couponCode=TRY10FREE112101

GitLab

https://www.udemy.com/course/gitlab-course/?couponCode=TRY10FREE112101

Visual Studio Code Ultimate Course

https://www.udemy.com/course/learn-visual-studio-code-v/?couponCode=TRY10FREE112101

Asana Ultimate Course 2021

https://www.udemy.com/course/learn-asana-master-course/?couponCode=TRY10FREE112101

Adobe Creative Cloud 2021 Ultimate Course

https://www.udemy.com/course/adobe-creative-cloud-2020-master-course/?couponCode=TRY10FREE112101

Simple and Strong Forex Swing Trading Strategy in the world

https://www.udemy.com/course/a-simple-forex-swing-trading-strategies-that-work-vip-only/?couponCode=531C4BC042EF4E6EFAA5

English Grammar : Master Phrasal Verbs for beginners

https://www.udemy.com/course/english-grammar-master-phrasal-verbs-for-beginners/?couponCode=6ACC0191C7E3452052C1

Learn 4 Steps to Make Money Online with Affiliate Marketing!

https://www.udemy.com/course/make-money-with-affiliate-marketing-online/?couponCode=B782E6B6AD526C4AA5D5

React and Redux for Beginners (Hindi)

https://www.udemy.com/course/react-and-redux-for-beginners-hindi/?couponCode=NOV_2021

Entire Export Digital and Social Media Marketing in 1 Course

https://www.udemy.com/course/learn-digital-and-social-media-marketing-with-focus-on-exports/?couponCode=55F146B3735C63A1BEA6

Create a Members Only Blog using PHP, MySQL, & AJAX

https://www.udemy.com/course/create-a-members-only-blog-using-php-mysql-ajax/?couponCode=YOUACCEL32056

JavaScript for Beginners - The Complete introduction to JS

https://www.udemy.com/course/javascript-for-beginners-the-complete-introduction-to-js/?couponCode=B470DDF52C47F905F0A8

Complete Payroll Management in Excel &TALLY ERP9 &TallyPrime

https://www.udemy.com/course/complete-payroll-management-in-microsoft-excel-tally-erp9/?couponCode=PAYROLLNOV10

Bài viết liên quan

Danh mục
Giỏ hàng

Bạn đã thêm 0 sản phẩm.
Tổng số lượng là 0.

Thanh toán 0₫

Adobe Cloud full app xài riêng

999.000đ/1 năm