Chia sẻ Udemy Coupon

Chia sẻ khóa học udemy miễn phí - cập nhật 18.11.2021

Viết bởi bochicken
18/11/2021 (1 năm trước)

Chia sẻ khóa học Udemy miễn phí cập nhật liên tục với Bơ Chicken Store

Chia sẻ khóa học udemy miễn phí - cập nhật 18.11.2021

Thông báo quan trọng - Gần đây, bạn có thể đã thấy các coupon Udemy hết hạn rất sớm trước thời gian hiệu lực đã đề cập. Thực tế coupon udemy sẽ không hết hạn, điều này đang xảy ra do một số vấn đề trên trang web của Udemy. Để tránh sự cố này, bạn có thể sử dụng VPN. Chọn bất kỳ vị trí nào khác trong VPN ngoài Vietnam. Mở một tab ẩn danh mới và đến trang này. Cố gắng nhận các khóa học miễn phí bằng cách sử dụng các liên kết dưới đây. Lưu ý rằng trong quá trình đăng ký tại Udemy, bạn phải chọn quốc gia mà bạn đã chọn trong VPN. Nếu bạn vẫn gặp bất kỳ sự cố nào, hãy thử nó với tài khoản Udemy mới bằng VPN.

Khuyến khích sử dụng IP:  SINGAPORE, NETHERLANDS

Udemy đã thay đổi hệ thống Coupon của mình. Mỗi Coupon chỉ có 4 ngày và 1000 lần đổi quà.

LƯU Ý - Các Coupon này là ngẫu nhiên và được tạo bởi Udemy và các tác giả khóa học. Vì vậy, vui lòng không yêu cầu bất kỳ Coupon hoặc khóa học nào. Tôi không phải là người đã tạo ra những phiếu giảm giá này.

Agile Kanban: Kanban for Software Development Teams

https://www.udemy.com/course/agile-kanban/?couponCode=AGILEKANBANNIV1

The Python Programming A-Z Definitive Diploma in 2021

https://www.udemy.com/course/the-ultimate-python-programming-a-z-masterclass/?couponCode=AC1A4E1D62D79B3CF878

Design Thinking Guide for Successful Professionals

https://www.udemy.com/course/design-thinking-for-long-term-business-success/?couponCode=NOV2021FREE2

Anti-Money Laundering Concepts: AML, KYC and Compliance

https://www.udemy.com/course/anti-money-laundering-aml-kyc/?couponCode=AMLNOV2

Getting Started with NLP [Hindi]

https://www.udemy.com/course/natural-language-processing-python/?couponCode=INTROFREE

Atlassian Confluence Masterclass for Project Managers

https://www.udemy.com/course/atlassian-confluence-masterclass/?couponCode=CONFNOV2

Galatians: Living By Grace

https://www.udemy.com/course/galatians-living-by-grace/?couponCode=25EB0E4AD5E52F5AF9B8

Master of Business Administration (M.B.A.) Practical tests

https://www.udemy.com/course/master-of-business-administration-mba-practical-tests/?couponCode=D9F18E6943CFDC4167EF

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator- new exam NOV 21

https://www.udemy.com/course/az-104-microsoft-azure-administrator-new-exam-nov-21/?couponCode=CC9242C7FE3BE6064FD6

GCP-Google Professional Cloud Developer Exam OCT 2021

https://www.udemy.com/course/gcp-google-professional-cloud-developer-exam-oct-2021/?couponCode=5C16F70F55B06D71F54C

PRINCE2-Practitioner Exam-LATEST Questions OCT 2021

https://www.udemy.com/course/prince2-practitioner-exam-latest-questions-oct-2021/?couponCode=6BC5451F39FFBF715F20

GCP-Google Professional Cloud Architect Exam OCT 2021

https://www.udemy.com/course/gcp-google-professional-cloud-architect-exam-oct-2021/?couponCode=5B11EC6D45731AADB257

Create Reddit bots with Python: Beginner to Advanced

https://www.udemy.com/course/create-reddit-bots-with-python-beginner-to-advanced/?couponCode=FBC39C80B1AA959A17AE

Create Reddit bots with Python: Beginner to Advanced

https://www.udemy.com/course/create-reddit-bots-with-python-beginner-to-advanced/?couponCode=FBC39C80B1AA959A17AE

Microsoft Office Complete Course | All in one MS Office

https://www.udemy.com/course/microsoft-office-complete-course-all-in-one-ms-office/?couponCode=OFFICENOV

Make Laravel and Laravel 8 APIs and Apps fast with blueprint

https://www.udemy.com/course/build-fast-laravel-applications-using-blueprint/?couponCode=78FA2921E8B4349B26AE

Design The Ultimate Upwork Profile 4 Successful Freelancers

https://www.udemy.com/course/upwork-profile-success-freelancer/?couponCode=DTUUPEXPNOV222021

Learn 10 Ways to Make MORE Money on YouTube!

https://www.udemy.com/course/learn-to-make-money-on-youtube/?couponCode=A52706A48434837FD399

Learn Java Programming: Classes and Objects (2021 Edition)

https://www.udemy.com/course/learn-java-programming-classes-and-objects

Crash Course on Civil Engineering and AutoCAD: Part 9

https://www.udemy.com/course/autocad-2021-hotkeys-commands-and-shortcuts

Ace your career with the Power of Artificial Intelligence

https://www.udemy.com/course/ace-your-career-with-the-power-of-artificial-intelligence

PHP for Beginners 2021: The Complete PHP MySQL PDO Course

https://www.udemy.com/course/php-for-beginners-2021-the-complete-php-mysql-pdo-course?couponCode=FULLSTACK29

Microsoft Excel VBA Fundamentals – Learn Basic Coding Skills

https://www.udemy.com/course/microsoft-excel-vba-fundamentals

Learn Carnatic Flute | Intermediate Level | Varnams Vol – 11

https://www.udemy.com/course/learn-carnatic-flute-intermediate-level-varnams-vol-11?couponCode=5307DECB492B325F325B

Complete Clip Studio Paint Megacourse: Beginner to Expert

https://www.udemy.com/course/complete-clip-studio-paint-megacourse-beginner-to-expert/?couponCode=3992A2CFA3B581B01473

Practical Cisco Networking Labs in Cisco Packet Tracer

https://www.udemy.com/course/practical-cisco-networking-labs/?couponCode=NOV21FREEE

Python Programming & Software Design For Absolute Beginners

https://www.udemy.com/course/python-programming-software-design-for-absolute-beginners/?couponCode=7C4092BDF7D324BC95DB

Learn Carnatic Flute | Intermediate Level | Varnams Vol – 14

https://www.udemy.com/course/learn-carnatic-flute-intermediate-level-varnams-vol-14/?couponCode=83F8118D50124DF31931

Introduction to Cryptocurrency

https://www.udemy.com/course/introduction-to-cryptocurrency-l/

2021 Armed Services Vocational Aptitude Battery ASVAB tests

https://www.udemy.com/course/army-careers-armed-services-vocational-aptitude-battery-asvab-tests/?couponCode=8E50C154489D2C73F4AA

GMAT Graduate Management Admission Test Questions and Answer

https://www.udemy.com/course/gmat-exam-graduate-management-admission-test-questions-and-answer/?couponCode=2E8503232D62B4B5336B

Atlassian Confluence Masterclass for Project Managers

https://www.udemy.com/course/atlassian-confluence-masterclass/?couponCode=CONFNOV2

Learn 4 STEPS to Make Money Online by Blogging!

https://www.udemy.com/course/make-money-online-blogging/?couponCode=8148F9C8EC67A5AEF0DF

Top 35 Formulas, Features and Functions in Excel

https://www.udemy.com/course/top-35-formulas-features-and-functions-in-excel/

Faster RPA/AI Delivery: Automation Experts’ secret weapons

https://www.udemy.com/course/accelerate-automation-the-automation-experts-secret-weapon/

Tubebuddy Masterclass - Guide to YouTube Keyword Tool

https://www.udemy.com/course/tubebuddy/?couponCode=176829749830957C3441

PRINCE2 Foundation Practice Exams 6th Edition l Q&A by Area

https://www.udemy.com/course/prince2-foundation-practice-exams-6th-edition-l-qa-by-area/?couponCode=PRINCE2FREEEE

2021 Production and Inventory Management professional

https://www.udemy.com/course/certified-in-production-and-inventory-managementapics/?couponCode=BB06F1A7609D634CDCB4

Relative Strength index (RSI) Technical Analysis Indicator

https://www.udemy.com/course/relative-strength-index-rsi-technical-analysis-indicator/?couponCode=1NOV21

2021 Australian Citizenship Test The Dream

https://www.udemy.com/course/australian-citizenship-test-certificate-the-immigration-dream/?couponCode=C3B6AAACAA88A7C53D48

2021 Professional Job Interview Questions and Answers

https://www.udemy.com/course/professional-job-interview-questions-and-answers/?couponCode=FDE6525EB0E164412A7A

Learn 4 STEPS to Make Money Online by Blogging!

https://www.udemy.com/course/make-money-online-blogging/?couponCode=8148F9C8EC67A5AEF0DF

2021 Miller Analogies Test (MAT) TOP Practical Questions

https://www.udemy.com/course/miller-analogies-test-mat-top-practical-questions/?couponCode=82372DF76088757F84AE

Certified Six Sigma green belt Practice Tests

https://www.udemy.com/course/certified-lean-six-sigma-green-belt-practice-tests/?couponCode=BBE3A4FCF99392DBE46A

Master of Business Administration (M.B.A.) Practical tests

https://www.udemy.com/course/master-of-business-administration-mba-practical-tests/?couponCode=D9F18E6943CFDC4167EF

Build A Search Engine With Python: Computer Science & Python

https://www.udemy.com/course/introduction-to-computer-science-with-python/?couponCode=PRE-BLACKFRIDAY

Python Demonstrations For Practice Course

https://www.udemy.com/course/python-for-beginners-demonstration-course/?couponCode=E7094F8BF30CDD9A5C43

Python Programming Tutorial For The Absolute Beginner + Code

https://www.udemy.com/course/python-programming-tutorial-for-the-absolute-beginner-code-included/?couponCode=PRE-BLACKFRIDAY

Design Thinking Guide for Successful Professionals

https://www.udemy.com/course/design-thinking-for-long-term-business-success/?couponCode=NOV2021FREE2

Project Management Essential Training

https://www.udemy.com/course/project-management-essential-training-1/?couponCode=PRE-BLACKFRIDAY

Ultrasonic Testing Level 1 Training

https://www.udemy.com/course/ultrasonic-testing-level-1-training/?couponCode=PRE-BLACKFRIDAY

Bài viết liên quan

Danh mục
Giỏ hàng

Bạn đã thêm 0 sản phẩm.
Tổng số lượng là 0.

Thanh toán 0₫

Adobe Cloud full app xài riêng

999.000đ/1 năm